Săptămâna Educaţiei Globale 2015

Cea de-a 17-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale, susţinută de către Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, se desfăşoară în perioada 14 - 22 noiembrie 2015, cu genericul: "Egalitatea trebuie să fie reală".

Toate şcolile şi organizaţiile de tineret, cât şi alte părţi interesate din ţările membre ale Consiliului Europei, sunt invitate să ia parte la acest eveniment. Săptămâna Educaţiei Globale invită studenţi, educatori şi grupuri de tineri pentru a implementa un proiect global ce ţine de sporirea nivelului de conştientizare a rolului şi importanţei educaţiei în societate. Proiectele pot fi trimise Centrului Nord-Sud, în perioada desfăşurării evenimentului, pentru a fi postate pe site-ul oficial al Centrului. Aceste proiecte pot fi trimise, desigur, pe parcursul întregului an, site-ul fiind permanent actualizat.

Proiectele trebuie să vizeze problema diversităţii şi inegalităţii atât la nivel local, cât şi la nivel global, având la bază principalele teme ale cetăţeniei globale:
  • sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului
  • respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale
  • dorinţa de a face ca lumea să devină un loc mai echitabil şi durabil
  • responsabilitatea asupra propriilor acţiuni.

Accesând site-ul Centrului, veţi putea găsi următoarele informaţii:
  • Sugestii pentru activităţile şcolare
  • Accesul către reţeaua de Contacte Naţionale ale partenerilor evenimentului
  • Link-uri utile legate de educaţie (reţele educaţionale, resurse pedagogice, scrisori, etc.)
  • Experienţe de succes de la evenimentele din anii precedenţi