Dimensiunea Interculturală a Educației Globale – un curs on-line


Este deschis procesul de înregistrare și vă invităm să aplicați pentru al doilea curs pentru acest an, pe dimensiunea interculturală a educației globale

Prin prezenta, distribuim link-ul către pagina de curs unde puteți accesa toate informațiile despre acest curs, precum și link-ul pentru formularul de înregistrare:

v Dimensiunea interculturală a educației globale - 2-29 aprilie 2018 -  

Termenul de depunere este 28 martie 2018

Vă rugăm să rețineți că următoarea oportunitate de a urmări acest curs privind dimensiunea interculturală a educației globale în acest an va fi în toamnă (15 octombrie - 10 noiembrie).

 Mai mult

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/elearning-intercultural-dimension 
http://icd.netuni.nl/page.php?id=12

Curs on-line de studiere in cadrul unui Program al Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei

 
Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei anunță programul său de eLearning din 2018 care acoperă trei dimensiuni ale educației la nivel mondial, Cetățenie, Drepturile omului și Dialogul intercultural.
Vă invităm să vă familiarizați cu fiecare dintre aceste cursuri, conținutul, subiectele, criteriile de participare și calendarul pe pagina web eLearning

Procesul de înregistrare este deschis. Aveti posibilitatea să vă înscrieți pentru primul curs din acest an, pe dimensiunea Drepturilor Omului a Educației Globale

Prin prezenta, distribuim link-ul către pagina de curs unde puteți accesa toate informațiile despre acest curs, precum și link-ul pentru formularul de înregistrare: eLearning webpage
· Dimensiunea drepturilor omului a educației globale - 19 februarie-18 martie 2018 – Termenul limita de depunere este 14 februarie 2018

Vă rugăm să rețineți că următoarea ocazie de a urma acest curs cu privire la dimensiunea drepturilor omului a educației globale în acest an va fi în toamnă (10 septembrie-6 octombrie).
 Human Rights dimension of global education - 19 February-18 March 2018 – Deadline for submission is 14 February 2018 included

Săptămâna educației globale 2017


"Lumea mea depinde de noi" este tema Săptămânii educației globale din 2017

, un eveniment anual care are loc în școli și instituții de învățământ din Europa.

Interdependența este chestiunea prioritară pentru coordonatorii Rețelei săptămânii educaționale la nivel mondial și este în conformitate cu mandatul Centrului Nord-Sud: creșterea gradului de conștientizare a aspectelor de interdependență nord-sud și de interdependență globală.

Este legată de natura educației globale și de relația acesteia cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite

Săptămâna educației globale din 2017 are loc in perioada 18- 26 noiembrie

Masa Rotundă organizată în cadrul Săptămânii Educației Globale

Modalitățile implicării studenţilor în dezvoltarea şi menţinerea unei culturi democratice care ar permite instituţiilor democratice să funcţioneze eficient au fost discutate în cadrul unei Mese Rotunde organizată  la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în cadrul Săptămânii Educației Globale.

Evenimentul a avut la bază publicația ”Implicarea studenților în Europa: societatea, învățământul superior și guvernarea studenților”, din seria Consiliului Europei dedicată învățământului superior. Acest volum aniversar, cel de-al XX-lea, este unul interesant și stimulator care ar putea inspira studenții să participle mai activ în procesul de administrare a instituțiilor superioare și să se angajeze în sfera publică în folosul tuturor cetățenilor.

 
 Directorul general al BNRM, dna Elena Pintilei, a salutat tinerii prezenți la eveniment și i-a încurajat să devină cititori activi și să participe la evenimentele culturale organizate de BNRM, rolul acestei instituții fiind nu doar unul de prezervare a colecției de carte națională, dar și un spațiu deschis tuturor membrilor comunității.

Invitații de onoare la acest eveniment, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, dl Jose-Luis Hererro și Managerul rețelei Cluburilor pentru Cetățenie Activă, dna Lilia Snegureac, au adresat cuvinte de încurajare tinerilor cetățeni.


Dl Jose-Luis Hererro a apreciat prezența tinerilor la acest eveniment, mai ales că aceștia veneau de la diferite instituții de învățământ, deci tinerii sunt viitori specialiști nu doar în domenii umanitare, dar și tehnice, și exacte. Unii fiind deja antrenați în acivități comunitare și de voluntariat, au manifestat interes față de organizațiile tineret din Spania, țara de origine a invitatului. Dl Hererro a menționat că tineii în Spania sunt într-o măsură mai mare antrenați în ONGuri, și a invitat tinerii din Moldova să participe mai activ la procesul de democratizare a societății, mai ales prin intermediul ONGurilor care sunt în același timp mecanisme, dar și oportunități de participare la schimbarea lucrurilor în țară. ”Republica Moldova este foarte bine amplasată din punct de vedere geografic, astfel încât voi ar trebui să profitați din plin atât de dezvoltarea vectorului european, cât și de cel asiatic. Această abordare dublă nu ar trebui să vă dezbine, dar din contra să vă unească pentru beneficiul țării. Sunteți mult mai instruiți, educați, informați decât generația mea și implicarea voastră în procesul decizional este, în primul rând, importantă pentru voi, pentru că voi sunteți viitoarea generație care va trăi în această țară”, a menționat șeful Oficiului CoE la Chișinău.

Referindu-se la recenta campanie prezidențială, tinerii și-au explicat rata scăzută de participare prin faptul că nu și-au regăsit problemele și interesale sale pe agendele electorale ale candidaților, la care oficialul european i-a îndemnat să să implice mai mult în viața partidelor, poate chiar să-și creeze propriile partide și să înainteze candidați care le-ar reprezenta interesele și care ar putea contribui cu fapte reale la dezvoltarea țării.

În încheierea discuției, dl Hererro le-a dorit tinerilor să fie mai toleranți, mai proactivi, mai practici, mai dinamici și mai întreprinzători.
Dna  Lilia Snegureac, Președintele Centrului de Resurse ”Dialog-Pro” și Managerul rețelei Cluburilor pentru Cetățenie Activă a salutat prezenta tinerilor la eveniment și a menționat importanța desfășurării pe plan european a Săptămânii Educației Globale care, în primul rând este adresată și vizează tinerii. Dna Snegureac a făcut o prezentare a activității Cluburilor pentru Cetățenie Activă, care au printre membrii săi tineri din localitățile rurale ale republcii. Acești tineri nu sunt indiferenți față de dezvoltarea localităților de baștină și încearcă să se implice în procesul de luare a deciziilor la nivel local, dar și să mobilizeze comunitate pentru implementarea proiectelor care ar face mai atractivă viața de la sat.

Dna Snegureac a îndemnat studenții și profesorii să promoveze Săptămâna Educației  Globale în instituțiile de învățământ și să implementeze acțiuni de sensibilizare a tinerilor în cadrul acestui proiect, iar acolo unde deja există această practică, să o dezvolte în continuare pentru a discuta problemele globalizării, pornind de la local spre global. Tinerii, încă din cadrul instituțiilor de învățământ, ar trebui să fie educați în spiritul responsabilității individuale, cetățeniei active, implicării în acțiunile comunitare și în procesul de luare a deciziilor.Dna Valentina Teosa, Șefa Departamentului pentru Relații Internaționale al FRIȘPA a apreciat ideia organizării acestei activități în momentul în care instituțiile de învățământ superior ar trebui să creeze nu doar specialiști buni, dar și cetățeni activi. În acest sens, a fost menționată colaborarea FRIȘPA cu Universitățile din SUA și implementarea programului CEPO (Civic Engagement Programme Office) care încurajează organizarea, în cursul efecturăii studiilor superioare, a acțiunilor sociale și civile pentru studenți ,deoarece atunci când sunt încadrați în câmpul muncii, tinerii specialiști trebuie să posede deja o poziție civică formată. Prin urmare, la USM sunt prevăzute pentru cadrele didactice activități cu ieșire în spațiul public, cu implementarea proiectelor concrete pentru comunitate. În acest sens, dna Teosa s-a adresat conducerii BNRM de a organiza astfel de evenimente pentru lectorii și cadrele didactice de la toate instituțiile de învățământ superior și de specialitate, pentru a încuraja asemenea activități de formare civică a studenților, deosebit de importante în acest sens fiind crearea parteneriatelor între profesori și studenți. Doar împreună poate fi făcută modenizarea societății, începând de la modernizarea instituțiile de ănvățământ, unde nu trebuie să existe doar dominația cadrelor didactice, dar și a studenților, cum este în cazul FRIȘPA.

”Studenții la etapa actuală, sunt mult mai avansați și dezvoltați decât generația noastră și ei reprezintă elita spirituală a Republicii Moldova și trebuie să fie conștienți de acest fapt”, a menționat dna Teosa.
Un grup de studenți de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat, fiind îndrumați de profesoara Cristina Morari, au pregătit mai multe prezentări în baza acestei publicații, care au fost expuse colegilor de la alte Instituții de învățământ superior: Universitatea Tehnică din Moldova, Institutul de Relații Internaționale, Universitatea ”Perspectiva”, Universitatea Pedagogică de Stat ”I.Creangă”.

Cei mai activi participanti au primit certificate din partea organizatorilor Imagini de la eveniment găsiți pa pagina de Facebook

Săptămâna Educației Globale 2016


  Acționând împreună pentru o lume a păcii”

Educaţia globală cuprinde educaţia pentru dezvoltare, educaţia privind drepturile omului, educaţia interculturală, educaţia pentru pace şi soluţionarea conflictelor.

Săptămâna Educaţiei Globale (SEG) este săptămâna europeană pentru sporirea gradului de conştientizare şi informare despre legăturile existente între Europa şi lumea întreagă. SEG este coordonată de către Centrul Nord-Sud începând cu anul 1999. De atunci, în fiecare an, într-un număr sporit de ţări europene, tot mai mulţi tineri din şcoli şi organizaţii de tineret participă la cunoaşterea problemelor care afectează lumea.

Tema propusă pentru ediția din 2016 a Săptămânii Educației Globale, care s-a desfășurat în perioada 12-20 noiembrie 2016, este ”Acționând împreună pentru o lume a păcii”.

Săptămâna Educației Globale în Republica Moldova a fost marcată printr-o serie de activități, desfășurate în mai multe localități din țară și la Chișinău, care se vor axa în special pe educația pentru cetățenie participativă.


15 noiembrie 2016 – Dezbaterea ”Responsabilitate individuală și cetățenie activă” s. Elizaveta, mun. Bălți

Congresul "Educaţia pentru Cetăţenia Globală: Unitate în diversitate"

În perioada 26-28 noiembrie 2015, cel de-al treilea Congres "Educaţia pentru Cetăţenia Globală: Unitate în diversitate" îşi desfăşoară lucrările la Zagreb (Croaţia).

Acest Congres are ca scop întrunirea a peste 200 de persoane interesate de educaţia globală (EG), din sectoare educaţionale oficiale şi neoficiale, din platforme civile, guverne, parlamente, autorităţi locale şi regionale, cât şi organizaţii interguvernamentale din Europa şi dincolo de ea.

Obiectivele urmărite în cadrul Congresului:

1. Contribuţia pentru implementarea unui cadru metodologic competent referitor la Educaţia Globală/Educaţia pentru Cetăţenia Globală (EG/ECG), în special înţelegerea aspectelor interculturale şi interreligioase, pentru consolidarea ulterioară a unui sector educaţional obiectiv şi eficient, promovând astfel ideea de cetăţenie activă şi spiritul critic şi decizional privind provocările şi oportunităţile globale;


2. Identificarea priorităţilor şi definitivarea unei strategii privind consolidarea ulterioară a GE/GCED, luând în considerare necesităţile existente, dar şi realizările la nivel de ţară, în cadrul dezvoltării strategiei naţionale, reformei curriculare, campaniilor de sensibilizare şi mobilizare;


3. Determinarea valorii adăugate şi a unei posibile contribuţii ED/ECG pentru consolidarea şi realizarea unor scopuri sustenabile;


4. Discutarea propunerilor cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere care ar urma să susţină evaluarea şi implementarea ED/ECG în Europa, precum şi propunerea unui Plan de Acţiune pentru următorii trei ani ce va viza dezvoltarea de politici, susţinerea pedagogică şi mecanismele de training.

La lucrările Congresului participă dna Lilia Snegureac, Preşedintele Centrului de Resurse "Dialog-Pro" din Rep. Moldova, coordonator naţional al Săptămânii pentru Educaţie Globală.

Săptămâna Educaţiei Globale 2015

Cea de-a 17-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale, susţinută de către Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, se desfăşoară în perioada 14 - 22 noiembrie 2015, cu genericul: "Egalitatea trebuie să fie reală".

Toate şcolile şi organizaţiile de tineret, cât şi alte părţi interesate din ţările membre ale Consiliului Europei, sunt invitate să ia parte la acest eveniment. Săptămâna Educaţiei Globale invită studenţi, educatori şi grupuri de tineri pentru a implementa un proiect global ce ţine de sporirea nivelului de conştientizare a rolului şi importanţei educaţiei în societate. Proiectele pot fi trimise Centrului Nord-Sud, în perioada desfăşurării evenimentului, pentru a fi postate pe site-ul oficial al Centrului. Aceste proiecte pot fi trimise, desigur, pe parcursul întregului an, site-ul fiind permanent actualizat.

Proiectele trebuie să vizeze problema diversităţii şi inegalităţii atât la nivel local, cât şi la nivel global, având la bază principalele teme ale cetăţeniei globale:
  • sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului
  • respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale
  • dorinţa de a face ca lumea să devină un loc mai echitabil şi durabil
  • responsabilitatea asupra propriilor acţiuni.

Accesând site-ul Centrului, veţi putea găsi următoarele informaţii:
  • Sugestii pentru activităţile şcolare
  • Accesul către reţeaua de Contacte Naţionale ale partenerilor evenimentului
  • Link-uri utile legate de educaţie (reţele educaţionale, resurse pedagogice, scrisori, etc.)
  • Experienţe de succes de la evenimentele din anii precedenţi